منبع مسابقه اقتصاد مقاومتی

چهارمین جشنواره ملی محراب

چهارمین
جشنواره بچه های مسجد
گزیده ای  از بیانات رهبرمعظم انقلاب
در ارتباط با جایگاه و اهمیت کانون های فرهنگی هنری مساجد
من سفارش می کنم که کانون های  فرهنگی – هنری مساجد را فراموش نکنید.البته با همکاری بسیج. بد است بین روحانی مسجد و بسیج مسجد اختلاف بوجود بیاید نه ، با همکاری بسیج ،این کانون های فرهنگی – هنری مساجد را موثر کنید، برایش کار کنید. بنشینید فکر کنید ،مطالعه کنید وسخنی که متناسب با نیاز آن جوانی است که آنجا حضور پیدا می کند ، فراهم کنید.مطالعه کنید. کتابهایی وجود دارد که می شود از این کتابها استفاده کرد. کتابهایی هست. بروید بپرسید ،تحقیق کنید از کسانی که اهلش هستند. خودتان را مجهز کنید، مسلح به سلاح معرفت واستدلال کنید ، بعد به این کانون های فرهنگی – هنری بروید وپذیرای جوانها باشید.
                                                                                              19/07/1391 – خراسان شمالی   
جشنواره فرهنگی و هنری بچه های مسجد  4 باهدف ایجاد تحرک و پویائی بیشتر در کانون های فرهنگی و هنری مساجد برگزار میشود. این برنامه قصد دارد فضای فعالیتی کانون های فرهنگی و هنری مساجد را در جهت غنا بخشی و اثر بخشی هدایت و با ایجاد عرصه رقابتی ، این فعالیت ها را سامان ببخشد.

اهداف:
1. توجه به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت و نقش کانون ها
2. ایجاد رقابت سالم و پویا در جهت تحقق منویات  مقام معظم رهبری
3. حضور حداکثری کانون های فرهنگی و هنری مساجد در عرصه فعالیت های عمومی فرهنگی
4. گسترش و بسط معارف دینی و ارزشی با استفاده از ظرفیت کانون ها
    بخش فعالیت های کانونی
    بخش ویژه ( جوان مومن انقلابی)
بخش فعالیت های کانونی:
در این بخش کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان ، با محوریت 3 موضوع به اجرای فعالیت ها و برنامه ها خواهند پرداخت.
1.    کانون نور: این بخش با موضوع قرآن و نهج البلاغه می باشد. که کانون های فرهنگی و هنری بایستی با محوریت قرآن و نهج البلاغه و سوره های  منتخب و بخش های اعلامی نهج البلاغه ، به اجرای برنامه بپردازند و گزارش فعالیت انجام گرفته را به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
2.    کانون نشاط : در این بخش کانون های فرهنگی و هنری متقاضی باید با موضوع نشاط و مسابقات فرهنگی و هنری و ورزشی ، به اجرای فعالیت بپردازند
3.    کانون خدمت : کانون های فرهنگی و هنری متقاضی بایستی با ایجاد ظرفیت های لازم ، در طول اجرای جشنواره به ارائه خدمت با رویکرد مسائل تربیتی و خانوادگی و مسائل اجتماعی  بپردازند .
اجرای این فعالیت ها در بهار و ایام نوروز مورد تاکید می باشد
شیوه نامه اجرائی بخش فعالیت های کانونی:
بخش کانون های نور:
1.    در این بخش کانون ها  باید با محوریت قرآن و نهج البلاغه برنامه اجرا نمایند. منتخب سوره های قرآن و نهج البلاغه بشرح جدول ذیل میباشد.
قرآن    سوره های : نور – لقمان – یوسف – یس – الرحمن – واقعه – منافقون
نهج البلاغه    خطبه شقشقیه – خطبه متقین (همام) – نامه 31 – نامه 53
2.    برنامه های اجرائی در بخش نور فقط با محوریت سوره های اعلامی و خطبه ها و نامه های اعلامی ( فوق الذکر) باید باشد.
3.    در بخش کانون های نشاط کانون های باید با محوریت برنامه های نشاطی و تفریحی به اجرای برنامه بپردازند.
4.    در بخش کانون های خدمت باید کانون ها زمینه  ارائه خدمات با محوریت خدمات مشاوره ای در زمینه خانواده و تربیت خانواده و خدمات اجتماعی را فراهم نمایند .
5.    در بخش کانون های خدمت شیوه و قالب اجرا در اختیار کانون مجری میباشد.
6.    اطلاع رسانی در همه بخش از امتیاز ویژه برخوردار میباشد.
    ثبت برنامه از طریق سایت WWW.MEHRAB8.COM
بخش ویژه  ( جوان مومن انقلابی):
    فراخوان ایده :
1.    اوقات فراغت
2.    کار آفرینی
3.    تبلیغ و ترویج نماز
4.    فرهنگ اتحاد و برادری در محلات با محوریت مساجد
ثبت ایده ها در سایت : www.ideshahr.ir
    جوان برتر ( مومن انقلابی):
1.    تحصیل و تهذیب
2.    مهارت های ورزشی ، هنری ، فنی
3.    شجاعت در بیان
4.    بصیرت
معرفی جوان برتر کانون توسط مدیر کانون و بر اساس شاخصه های فوق و بر طبق فرم اعلامی باید باشد.

شیوه ارسال گزارش فعالیت های کانون های نور – نشاط – و خدمت بشرح ذیل میباشد:
1.ارائه همه مستندات اجرائی برنامه به دبیرخانه جشنواره الزامی است . لذا به مواردی که مستندات ناقص داشته باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد .
2.مستندات لازم (فراخوان و پوستر برنامه – لیست برندگان درمسابقات و جشنواره ها – گزارش تصویری برنامه شامل 30 قطعه عکس از مراحل اجرائی برنامه بصورت پاورپوینت و 20 دقیقه فیلم )
3.همه موارد فوق باید در قالب cdویا dvd ارائه شود . و از ارسال پوستر و یا فراخوان و موارد دیگر بصورت کاغذی خودداری شود .

بخش مسابقه عکس با موبایل با موضوع صله رحم در ایام نوروز
مهلت ارسال آثار تا 10 اردبیهشت 96


 

چهارمین جشنواره بچه های مسجد

منبع مسابقه مسجد طراز اسلامی

ازدواج و خانواده